Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dodatnim wynikami na obecność wirusa SARS-CoV-2 u pracowników oraz pacjentów Szpitala, zawieszona została działalność następujących oddziałów:

   •  Oddziału Neurologii,
   •  Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,
   •  Oddziału Chirurgii Ogólnej,
   •  Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,
   •  Oddziału Internistycznego,
   •  Oddziału Reumatologii,
   •  Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej,

oraz  Izby Przyjęć (neurologicznej, chirurgicznej, urazowo – ortopedycznej i internistycznej).

Czasowo wstrzymana została także działalność:

  • Poradni Specjalistycznych, za wyjątkiem porad udzielanych telefonicznie, które realizowane będą na dotychczasowych zasadach,
  • Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w zakresie porad udzielanych na miejscu. W przypadku konieczności skorzystania z porady lekarskiej prosimy o kierowanie się do Szpitala Zakonu Bonifratrów – Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w Katowicach, ul. Ks. Leopolda Markiefki 87, nr tel. 32 461 63 61.
   Świadczenia medyczne udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta (opieka wyjazdowa) oraz porady telefoniczne udzielane będą bez zmian.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, wprowadzone zostały odpowiednie procedury dotyczące izolacji osób zarażonych, a także mających z nimi bezpośredni kontakt. Przebywający na oddziałach pacjenci oraz personel medyczny i niemedyczny zostali objęci obowiązkową kwarantanną. Wszystkie osoby przebywające w kwarantannie zostaną poddane testom na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie informujemy, że do czasu zakończenia kwarantanny zostają wstrzymane wszystkie przyjęcia na w/w oddziały.

                                                                                                                 Zarząd Szpitala Murcki Sp. z o.o.