Zaznacz stronę

Nazwa: KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
„Wykonywanie usług opisów badań w zakresie diagnostyki obrazowej w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpital Murcki Sp. z o.o.”. Termin składania ofert – 14.07.2023 r.