Zaznacz stronę

Informujemy Państwa, że wychodząc naprzeciw wyraźnemu i wciąż rosnącemu zapotrzebowaniu na świadczenia z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w tutejszym Szpitalu od dnia 01.07.2014 r. został uruchomiony Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej.

Wysokospecjalistyczna kadra medyczna oraz zaplecze techniczne do prowadzenia działalności spełniają w pełni obowiązujące standardy i wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponieważ celem Szpitala jest zapewnienie dostępności do świadczeń w zakresie Rehabilitacji kardiologicznej jak najszerszemu gronu pacjentów, usługi w zakresie stacjonarnych pobytów i rehabilitacji będą realizowane w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz na zasadach komercyjnych.


Informacje, dotyczące zasad kierowania pacjentów
do Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Świadczenia rehabilitacyjne przysługują chorym:

  • Po zabiegach angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu, wykonywanych u chorych z ostrym zespołem wieńcowym oraz w trybie planowym
  • Po zabiegach kardiochirurgicznych
  • Po zaostrzeniach niewydolności serca

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:
– oddziału kardiologicznego
– oddziału kardiochirurgicznego
– oddziału chorób wewnętrznych
– poradni kardiologicznej
– poradni rehabilitacyjnej

Podstawą przyjęcia pacjenta do szpitala jest przesłanie karty wypisowej oraz odrębnego druku skierowania.

Druk skierowaniapobierz )

* Uprzejmie prosimy na skierowaniach wpisywać numery telefonów kontaktowych pacjentów, co znacznie ułatwia nam kontakt z nimi.

Kontakt telefoniczny:

– Wykaz numerów łączących z centralą Szpitala: 32 255 61 62
– Wykaz numerów wewnętrznych do poszczególnych komórek Oddziału:

  • Dyżurka lekarska – wew. 291
  • Dyżurka pielęgniarek: – wew. 293

Zakres oferowanych świadczeń:

– kinezyterapia, w tym: ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe, trening oporowy i wytrzymałościowy na ergometrach rowerowych, kinezyterapia indywidualna
– fizykoterapia
– zajęcia z psychologiem
– porady dietetyczne
– testy wysiłkowe
– badanie echokardiograficzne
– 24 – godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera
– 24 – godzinny pomiar ciśnienia tętniczego

Tryby przyjęcia, czas trwania rehabilitacji:

1. rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi

Czas trwania rehabilitacji: do 5 tygodni bez przerwy
Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

2. rehabilitacja kardiologiczna bez chorób współistniejących

– rehabilitacja kardiologiczna – kategoria I

Czas trwania rehabilitacji: do 3 tygodni bez przerwy
Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby

– rehabilitacja kardiologiczna – kategoria II

Czas trwania rehabilitacji: do 2 tygodni bez przerwy
Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.