Zaznacz stronę

Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach, ul. Sokołowskiego 2 poszukuje osób na stanowisko Kierownika oddziału (lekarz kierującego oddziałem):
– Internistycznego
– Chirurgii Ogólnej
– Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
– Reumatologii
– Anestezjologii z salą pooperacyjną

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku – pobierz plik

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie. 

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika Oddziału …………… Szpitala Murcki”, na adres Spółki: Szpital Murcki Sp. z o.o., Dział Kadr, ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice, Dermatolog Zabrze w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku, do godziny 14:00 (zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki, w ww. określonym terminie ).