Zaznacz stronę

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Szpitalu Murcki Sp. z o.o. w latach 1991-1999.

Pacjenci lub osoby przez nie upoważnione (w przypadku zgonu pacjenta, osoby upoważnione przez pacjenta za życia)  zainteresowani odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 15 listopada 2021 r. po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie Szpitala, od poniedziałku do piątku w  godzinach od 7:30 – 14:30. lub przesłaniu na adres poczty e-mail: [email protected].

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest do pobrania ze strony internetowej Szpitala Murcki Sp. z o.o. pod adresem https://www.szpitalmurcki.pl/dla-pacjenta/oddzialy/udostepnianie-dokumentacji-medycznej/

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.).