Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE
o postępowaniu w zakresie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania  sprawozdania finansowego spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.  za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.