Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE

Szpital Murcki Sp. z o. o. w Katowicach, ul. Sokołowskiego 2 oferuje do sprzedaży następujące używane urządzenia medyczne:

APARAT DO ZNIECZULENIA FABIUS TIRO FIRMY DRAGER ROK PROD. 2010

oraz

RESPIRATOR EVITA 2 DURA Z NAWILŻACZEM FIRMY DRAGER ROK PROD. 2000

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie w Budynku Administracji Szpitala (III piętro) w terminie do dnia 20 GRUDNIA 2022r. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

Kryterium oceny będzie zaoferowana przez Kupującego najwyższa cena przy czym oferowana cena za:       

– aparat do znieczulenia nie może być niższa niż 21 560 zł netto

      – respirator nie może być niższa niż 4 480,00zł netto.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania zbycia aparatu do znieczulenia i respiratora bez podawania przyczyn, bez wyboru żadnej oferty.

Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do uiszczenia całej zaoferowanej ceny przed podpisaniem umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty poinformowania o wyborze oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłacie całej zaoferowanej ceny. Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego sprzętu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy.

Aparat do znieczulenia oraz respirator przeznaczone na sprzedaż można oglądać w Szpitalu w dni robocze od godz. 8 — 14, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania z P. Ewą Krysta: [email protected], tel. 32 255 61 62 wew. 292 lub P. Marzanną Tasakowską: mł[email protected], tel. 32 255 61 62 wew.243.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ofertą ani zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.

Ogłoszenie