Zaznacz stronę

 

Każdego roku szpital hospitalizuje ponad 5 000 chorych, przeprowadza około 1 800 operacji, a w ramach poradni udziela 30 000 porad lekarskich. Z jego pomocy korzystają zarówno mieszkańcy lokalnej społeczności, jak i stale wzrastająca liczba osób przyjeżdżających z innych miast i województw. Niezmiernie cieszy nas fakt, iż wysiłek wszystkich pracowników wkładany w codzienny proces leczenia i opieki rodzi tak duże zaufanie chorych i ich rodzin.

Zbliżający się okres Świąt Wielkiej Nocy to czas radości, jak i zadumy. Dla wielu osób to również moment podejmowania ważnej decyzji, dotyczącej tego, jakiej organizacji pożytku publicznego zostanie przekazany 1% podatku. Przy tej okazji prosimy o pamiętanie, iż istnieje możliwość podarowania go Szpitalowi Murcki Sp. z o.o. poprzez działającą na jego rzecz Fundację im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szpitala Murcki.

Wiemy, że organizacji pożytku publicznego zabiegających o Państwa wsparcie jest bardzo dużo i zwłaszcza teraz w okresie rocznych rozliczeń podatkowych z wielu stron napływają do Państwa prośby i apele. Działająca przy Szpitalu Fundacja jest organizacją lokalną i nie ma możliwości dotarcia do szerokiego grona potencjalnych darczyńców poprzez ogólnopolskie media, radio, telewizje etc. Tym bardziej więc zależy nam, aby lokalna społeczność pamiętała o możliwości wsparcia tutejszego Szpitala poprzez przekazanie swojego 1% podatku.


Mamy świadomość, iż zaufanie, którym Szpital Murcki Sp. z o.o. obdarzany jest przez pacjentów i ich rodziny jest jednocześnie źródłem ogromnej odpowiedzialności. Dokładamy wszelkich starań, by wiedza, doświadczenie i zaangażowanie naszego personelu przynosiły oczekiwane rezultaty leczenia. Chcemy się rozwijać dla Was, zachowując przy tym to, za co Państwo cenicie nas szczególnie – bliski kontakt z pacjentem i ciepłą, rodzinna atmosferę. Pragniemy aby Szpital, który jest blisko Was, aspirował zarazem do bycia szpitalem nowoczesnym, zapewniającym kompleksową diagnostykę, leczenie, opiekę i rehabilitację na najwyższym, światowym poziomie. By stało się to jednak rzeczywistością niezbędne są określone inwestycje w rozwój, modernizację i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, tak ważnego we współczesnej medycynie. Z tego względu raz jeszcze prosimy o pamięć i wsparcie, które przy rocznym rozliczeniu podatkowym nic nie kosztuje, a stanowić będzie nieocenioną pomoc dla Szpitala.


Dziękujemy bardzo!

 
Fundacja im Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Szpitala Murcki w Katowicach
40-750 Katowice, ul. Boya-Żeleńskiego 95
Regon : 003500074
NIP: 954 156 89 17
KRS : 0000100500
Konto Bankowe : 92 1050 1214 1000 0007 0001 1950