Zaznacz stronę

Dobiegł końca remont zabytkowego budynku tzw. „Starej Administracji” wraz z budynkiem technicznym Szpitala Murcki w Katowicach. Jest to element i kolejny zrealizowany krok w ramach szerszego planu modernizacji placówki, zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu ze strony Miasta Katowice, które jest właścicielem Spółki.

Budynek ten powstał w początkach XX w. i pierwotnie pełnił funkcję mieszkalną dla dyrektora szpitala oraz administracyjną (stąd lokalnie znana nazwa „Stara Administracja”). Przez ostatnie lata budynek był wykorzystywany do celów gospodarczych i technicznych, jednak jego stan ulegał stałemu pogorszeniu i konieczna była decyzja o jego remoncie lub rozbiórce. Mając na względzie zarówno plany rozwojowe Szpitala jak i wartość historyczną obiektu zdecydowano się na jego odrestaurowanie pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków i przywrócenie mu funkcji budynku administracyjnego.

Odnowiony budynek, wyposażony w nowoczesne instalacje i rozwiązania techniczne pomieści wszystkie obszary działalności administracyjnej Szpitala, w tym te, które dotychczas były rozproszone w różnych obiektach na rozległym teranie placówki. Pozwoli to na sprawniejszą realizację zadań oraz wydajną pracę w bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb warunkach.

Powrót pracowników administracji do odrestaurowanego budynku, nie tylko poprawi efektywność i komfort pracy personelu, ale przede wszystkim umożliwi zmianę funkcji zajmowanych dotychczas pomieszczeń biurowych w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na sale dla pacjentów.

W ramach realizowanego zadanie inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Szpitala Murcki”, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy docelowo wzbogaci się o kolejne łóżka dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają okresowo całodobowej opieki i pielęgnacji, połączonej z kontynuacją leczenia farmakologicznego, dietetycznego i rehabilitacji, a nie wymagających hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.

Zaadaptowana w czasie remontu przestrzeń w budynku „Starej Administracji” pozwoliła na wygospodarowanie dwóch nowych sal konferencyjnych wyposażonych w nowoczesne zaplecze audiowizualne. Umożliwi to organizowanie szkoleń, konferencji czy narad dla szerszych grup pracowników i gości. Nowe zaplecze konferencyjne będzie służyć również kształceniu kadr medycznych. Szpital Murcki w Katowicach od lat zaangażowany jest w kształcenie przedstawicieli zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, fizjoterapeutów i in. przy współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami z naszego regionu – zapewniając wsparcie dydaktyczne i udostępniając zaplecze techniczne, umożliwiające odbywanie m.in. praktyk, staży zawodowych i specjalistycznych. Organizujemy także różnorodne szkolenia zarówno samodzielnie, jak i we współpracy m.in. z samorządami zawodów medycznych.