Zaznacz stronę

Grupą zawodową szczególnie narażoną na zakażenia w wyniku zranienia ostrym narzędziem są pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze specjalności zabiegowych oraz diagności laboratoryjni. Najczęstsze przypadki stanowią zranienia igłami, wenflonami lub będącymi ich częścią składową mandrynami (ok. 89 %), a także skalpelem i innymi tnącymi narzędziami (ok. 3 %). Szacuje się, że ok. 40 – 80 % tego typu zranień ostrym narzędziem nie jest w ogóle zgłaszana właściwym komórkom organizacyjnym (lekarzowi medycyny pracy, służbie bhp, zespołowi zakażeń szpitalnych itp.), ani rejestrowana. Nie są też podejmowane jakiekolwiek działania profilaktyczne.

Z myślą o zapewnieniu skuteczniejszej ochrony pracownikom podmiotów leczniczych Minister Zdrowia przygotował rozporządzenie, w ślad za postępowaniami dyrektywy Rady Europy 2010/32/UE, które określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W ramach podejmowanych działań edukacyjnych przez Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych przy Szpitalu Miejskim Murcki w Katowicach zostało zorganizowane w dniu 27.02.2013 r. o godz. 11.00 szkolenie dla personelu nt.: „EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ i postępowania po ekspozycji”. Szkolenie przeprowadził dr n. med. Adam Witor – Kierownik Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS w Chorzowie.