Zaznacz stronę

Grupa zawodowa, która jest szczególnie narażona na ryzyko zakażeń w wyniku zranienia ostrym narzędziem, obejmuje pielęgniarki, ratowników medycznych, lekarzy specjalistów w dziedzinach zabiegowych oraz diagnozy laboratoryjnej. Statystyki wskazują, że najczęściej dochodzi do zranień za pomocą igieł, wenflonów i mandryn, które stanowią ich część składową (około 89% przypadków), a także skalpeli i innych narzędzi tnących (około 3% przypadków). Alarmujące jest to, że szacunkowo 40-80% takich zranień nie jest zgłaszanych odpowiednim jednostkom organizacyjnym, takim jak lekarz medycyny pracy, służba bezpieczeństwa i higieny pracy, czy zespół ds. zakażeń szpitalnych, a także nie są one rejestrowane. Co więcej, nie podejmuje się żadnych działań profilaktycznych w celu zapobiegania takim zdarzeniom.

W odpowiedzi na tę sytuację, Minister Zdrowia przygotował rozporządzenie, które jest zgodne z dyrektywą Rady Europy 2010/32/UE. Rozporządzenie to określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu zadań związanych z ryzykiem zranienia ostrymi narzędziami w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. Jako część działań edukacyjnych, Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych przy Szpitalu Miejskim Murcki w Katowicach zorganizował szkolenie dla personelu medycznego. Szkolenie to, odbywające się 27 lutego 2013 roku o godzinie 11:00, miało na celu edukację na temat „EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ i postępowania po ekspozycji”. Prowadzącym szkolenie był dr n. med. Adam Witor, Kierownik Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS w Chorzowie, który podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem w tej ważnej dziedzinie.