Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski Murcki w Katowicach zmienia swoją formę organizacyjno-prawną oraz nazwę w celu sprostaniu Waszym oczekiwaniom i zapewnienia Wam opieki i udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie.

Zmieniamy się, dostosowując do dynamicznie rozwijającego się obszaru usług medycznych, aby móc poszerzać zakres naszych usług i stale podnosić ich jakość.

W dniu 31.10.2013 r. zakończył się wielomiesięczny proces przygotowań Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach do przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Obecnie prowadzi on działalność jako Szpital Murcki Sp. z o. o.

Decyzją Organu Założycielskiego – Miasta Katowice, Szpital został przekształcony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654). Przywołane powyżej przepisy prawa, sytuacja ekonomiczna Szpitala oraz konieczność rozwoju i sprostania oczekiwaniom Pacjentów sprawiły, że zmiana formy organizacyjno-prawnej stała się koniecznością, ale także szansą dla Szpitala, jego Pacjentów i personelu.

Przekształcenia Szpitala w spółkę kapitałową zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby zapewnić Pacjentom komfort oraz płynną i bezproblemową kontynuację opieki zdrowotnej.

Szpital Murcki Sp. z o. o. zachowuje wszystkie umowy (kontrakty) zawarte z NFZ i na ich podstawie nadal udziela nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, we wszystkich dotychczas realizowanych zakresach.

Tym samym zmiana nazwy i formy organizacyjno-prawnej Szpitala nie będzie odczuwalna dla Pacjentów gdyż: 

  • nie ulegają zmianie zasady udzielania świadczeń, ani ich organizacja,

  • zachowują aktualność: listy kolejkowe, wystawione recepty, skierowania, ustalone terminy wizyt i przyjęć,

  • świadczeń będzie Państwu udzielać ten sam personel, w tych samych miejscach i na tych samych jak dotychczas zasadach,

  • godziny pracy poradni, pracowni diagnostycznych i pozostałych komórek Szpitala pozostają bez zmian,

  • nie ulegają zmianie numery telefonów, adresy korespondencyjne i mailowe, etc.

W związku z licznymi korzyściami wynikającymi ze zmiany formy organizacyjno-prawnej Szpitala planowany jest znaczący rozwój zakresu prowadzonej działalności medycznej i udzielanych świadczeń ( zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera, by na bieżąco otrzymywać informacje o naszych nowych usługach i innych wydarzeniach ). Dzięki nowym inwestycjom infrastruktura Szpitala ulegnie rozbudowie, modernizacji i unowocześnieniu. Większa elastyczność i samodzielność decyzyjna pozwoli na bardziej skuteczne oraz wydajne zarządzanie placówką, tak aby spełniać oczekiwania Pacjentów i jak najlepiej zaspokajać ich potrzeby.

Wszystkie podejmowane przez nas działania zmierzają do tego, by móc zapewniać naszym Pacjentom kompleksową, nowoczesną i dostosowaną do potrzeb opiekę medyczną oraz najwyższy standard świadczonych usług.

Przekształcamy i zmieniamy się dla dobra naszych Pacjentów, by móc jak najlepiej i jak najpełniej pomagać im w powrocie do zdrowia.