Zaznacz stronę

Szpital dokłada starań, by zapewniać jak najwyższy poziom opieki medycznej wszystkim pacjentom.  W procesie jednak hospitalizacji zakażenia odcewnikowe wciąż pozostają jednym z głównych problemów w leczeniu osób, posiadających założony cewnik centralny lub kaniulę obwodową. W celu stworzenia nowej procedury oraz wyeliminowania  bądź radykalnego obniżenia  ilości zakażeń odcewnikowych Zespół    Kontroli   Zakażeń   Zakładowych – Szpitalnych  przy Szpitalu Miejskim Murcki w Katowicach zorganizował w dniu   1.10.2024 r.   (wtorek) szkolenie dla pracowników  na temat :„Postępowanie z miejscem wkłucia i kaniulą dożylną ”. Szkolenie zostało poprowadzone przez lekarza anestezjologa – Panią Joannę Robak – Frysz oraz pielęgniarkę oddziałową – Panią Marzannę Tasakowską.

Materiały szkoleniowe: : „Postępowanie z miejscem wkłucia i kaniulą dożylną ”