Zaznacz stronę

Szpital Murcki bierze udział w rozpoczętej w dniu dzisiejszym akcji informacyjnej Czarna Polska Jesień, zainicjowanej przez Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na niezwykle trudną sytuację w jakiej znalazły się szpitale, głownie szczebla powiatowego, w związku z koniecznością realizacji obowiązków wynikających z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników sektora ochrony zdrowia. Wypełniając ten obowiązek szpitale dokonały podwyżek wynagrodzeń personelu, jednakże nie otrzymały środków niezbędnych na pokrycie kosztów z tym związanych, wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministra Zdrowia. Spowodowało to znaczące pogorszenie i tak już trudnej ich sytuacji finansowej. W naszym Szpitalu realizacja ustawowego obowiązku to koszt ponad 600 tys. zł w skali miesiąca.

Brak zdecydowanych działań w zakresie zwiększenia poziomu finansowania ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia – pomimo wielokrotnych apeli w tej sprawie kierowanych do NFZ, Ministra Zdrowia, Premiera RP – może zagrozić brakiem możliwości regulowania zobowiązań wobec kontrahentów, ZUS oraz pracowników, a w konsekwencji uniemożliwić dalszego funkcjonowania Szpitala.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którym leży na sercu los Szpitala Murcki, a także innych podmiotów leczniczych, które na skutek olbrzymich problemów finansowych mogą stanąć w obliczu zaprzestania działalności – o poparcie niniejszej akcji. Można to uczynić poprzez podpisanie petycji skierowanej do Ministra Zdrowia, która dostępna jest pod adresem:

https://www.petycjeonline.com/czarna_polska_jesie__petycja_do_ministra_zdrowia_o_wzrost_wyceny_wiadcze

Petycję można podpisać także w wersji papierowej w sekretariacie Zarządu Szpitala, w sekretariatach oddziałów szpitalnych, w rejestracjach poradni, a także na portierni przy głównej bramie wjazdowej do szpitala.

Więcej informacji na temat rozpoczętej w dniu dzisiejszym akcji znaleźć można na stronie internetowej Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego pod adresem:   www.szpitalepowiatowe.pl

Zarząd Szpitala Murcki