Zaznacz stronę

Od 2013 r. Szpital Murcki Sp. z o.o. bierze czynny udział w Pilotażowym Programie w Polsce pt.: „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka WHO”, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Celem głównym podejmowanych działań jest poprawa przestrzegania higieny rąk w opiece nad pacjentem. Wśród zrealizowanych przez szpital projektów znajdują się:
– przeprowadzenie przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną oraz Trenera WHO licznych szkoleń obowiązkowych dla wszystkich grup zawodowych szpitala
– wyposażenie sal chorych i korytarzy w dozowniki ( również bezdotykowe ), aby ułatwić w miejscu opieki nad pacjentem dostęp do preparatu do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
– wyjście z inicjatywą propagowania czystych rąk poza szpital – do mieszkańców Murcek, pobliskich szkół i przedszkoli
– promowanie przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych wytycznych WHO, w tym „5 kroków higieny rąk” w celu zwiększenia świadomości, iż taka prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa opieki.
Na koniec roku zostanie przeprowadzona okresowa analiza, dotycząca bezpośredniej obserwacji procedury higieny rąk personelu medycznego oraz ilości zużycia przez poszczególne oddziały środka do dezynfekcji rąk.

Zaproszenie
W każdy pierwszy czwartek miesiąca pragniemy zaprosić pacjentów oraz wszystkie osoby zainteresowane na cykl bezpłatnych prelekcji prowadzonych przez Specjalistę w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego mgr Zofię Babicz nt. „Lepiej zapobiegać niż leczyć” –  harmonogram:
– 4 grudzień 2014 r.
– 8 styczeń 2015 r.
– 5 luty 2015 r.
– 5 marzec 2015 r.
– 2 kwiecień 2015 r.
– 7 maj 2015 r.
– 11 czerwiec 2015 r.
– 3 września 2015 r.
– 1 październik 2015 r.
– 5 listopad 2015 r.
– 3 grudzień 2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
32 255 61 62 wew. 276 ( mgr Zofia Babicz ).