Zaznacz stronę

TELEPORADA w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)
– jak postępować w przypadku podejrzenia koronawirusa

Informujemy, iż w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem pacjenci z objawami gorączki, kaszlu i duszności, jeżeli przebywali wcześniej na obszarze występowania wirusa lub w towarzystwie osób zarażonych, nie powinni zgłaszać się osobiście                  do poradni POZ.

W takiej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z TELEPORADY.

Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia ma możliwość wystawienia recepty, skierowania, zwolnienia lekarskiego itp.

Teleporadę w Poradni Podstawowej Opieki zdrowotnej można uzyskać pod numerem telefonu:

nr tel. centrala 32 255 61 30 wew. 344

 

Komunikat dla pacjentów Poradni Specjalistycznych Szpitala Murcki Sp. z o.o.

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem pacjenci zgłaszający się  celem udzielenia porady w Poradniach Specjalistycznych proszeni są o korzystanie ze środków dezynfekcyjnych przed wejściem i po wyjściu z budynku szpitala. Dozowniki ze środkami dezynfekcyjnymi wraz z instrukcją dezynfekcji rąk są dostępne przy drzwiach wejściowych.

W celu ograniczenia ilości osób w poczekalni zaleca się zgłaszanie do poradni zgodnie z godziną planowanej wizyty. Dodatkowo w przypadku pacjentów zgłaszających się do poradni wraz z opiekunem, ilość opiekunów dla jednego pacjenta nie powinna wynosić więcej niż jeden.

Zaleca się także, aby osoby z wyznaczonym rutynowo terminem wizyty kontrolnej, z objawami infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka) zmieniły termin wizyty aż do czasu wyleczenia infekcji.