Zaznacz stronę

W piątek, 7 czerwca 2013 r. w Kaplicy Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość. Odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca dr n. med. Mieczysława Wętkę ( 27.11.1903 – 13.01.1978 ). Kierował on Szpitalem przez 31 lat, był jego dyrektorem w latach 1935 – 1939 oraz 1945 – 1972.

Dr n. med. Mieczysław Wętka jest osobą bardzo zasłużoną dla Szpitala, Murcek i Kaplicy. Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym w 1937 r. za reorganizację lecznictwa otwartego Pszczyńskiego Bractwa Górniczego, które prawie sto lat temu Szpital utworzyło. Uhonorowany został ponadto odznakami „za wzorową pracę w służbie zdrowia” oraz  „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie”. Pracownicy naszego Szpitala pamiętający dr Wętkę wspominają go jako świetnego chirurga, stanowczego i zaangażowanego w pracę Szpitala dyrektora oraz dobrego i szlachetnego człowieka.

Z inicjatywą uhonorowania tej wybitnej postaci wystąpiła Śląska Izba Lekarska w Katowicach.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Śląskiej Izby Lekarskiej:

Prof. dr hab. n. med. Stefan Pojda – Członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Komisji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej;

Dr Janusz Heyda – Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Dr n. med. Krzysztof Brożek – Członek Komisji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej,

a także rodzina dr Wętki, zaproszeni goście, dyrekcja oraz byli i obecni pracownicy Szpitala, a także siostry zakonne od lat opiekujące się pacjentami Szpitala i szpitalną Kaplicą.

Przemówienie Członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Komisji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej - Prof. dr hab. n. med. Stefan Pojda

Przemówienie Członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach  dr Janusz Heyda

Przemówienie Członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - dr Janusz Heyda

( od lewej ) Dyrektor Szpitala - mgr inż. Krzysztof Zaczek; Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych - mgr Włodzimierz Sieradzki; Siostra Boguchwała, która podzieliła się wspomnieniami o dr n. med. Mieczysławie Wętce

Mszę świętą w z tej okazji odprawił i aktu poświęcenia tablicy dokonał Ksiądz Paweł Szumilas – Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Murckach.

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej dr n. med Mieczysława Wętkę

Dyrekcja Szpitala pragnie przekazać serdeczne podziękowania Śląskiej Izbie Lekarskiej za zainicjowanie i realizację szczytnego projektu uhonorowania osoby dr n. med. Mieczysława Wętki.

Dziękujemy także wszystkim którzy wsparli tą szlachetną inicjatywę i wzięli udział w uroczystości poświęcenia tablicy.