Zaznacz stronę

Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, z okazji obchodów 25 rocznicy prowadzenia działalności, wyróżnił  osoby szczególnie zasłużone. Z dumną i radością informujemy, iż wśród uhonorowanych osób znajdują się pracownicy Szpitala Murcki Sp. z o.o.

Diamentowy Czepek  za upowszechnianie etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych oraz współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego otrzymały:

  • Pani Ewa Cecheljusz – pielęgniarka Oddziału Internistycznego
  • Pani Agata Nowak – pielęgniarka oddziałowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
  • Pani Jadwiga Skawińska – pielęgniarka Izby Przyjęć Ogólnej

Za szczególny wkład w działanie na rzecz rozwoju Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Brązową Odznakę dostała Pani Bożena Chyla – Pielęgniarka Naczelna.

Gratulujemy bardzo serdecznie przyznanych wyróżnień. Wiemy, iż jest to ukoronowanie szczególnego zaangażowania w zmaganie się z trudnościami dnia codziennego w działaniu na rzecz dobra pacjenta. Dziękujemy bardzo i życzymy kolejnych sukcesów.

 

mgr inż. Krzysztof Zaczek
Prezes Zarządu Szpitala Murcki Sp. z o.o. 

pracownicy Szpitala Murcki Sp. z o.o.

Diamentowy czepek