Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż po okresie zawieszenia działalności spowodowanej ogłoszonym stanem epidemii, Szpital Murcki wznawia działalność w zakresie wykonywania zabiegów planowych na Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

W związku z koniecznością zachowania ostrożności ze względu na sytuację epidemiologiczną, przyjęcia będą dokonywane stopniowo, z uwzględnieniem czasowego pobytu wszystkich nowych pacjentów na pododdziale obserwacyjnym.

W związku z nadal utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym i działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-COV-2, Szpital Murcki Sp. z o.o. w trosce o bezpieczeństwo pacjentów wprowadza następujące zasady świadczenia planowych usług medycznych w poszczególnych oddziałach:

  • W dniu przyjęcia do Szpitala pacjenci proszeni będą o wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji, dotyczącej wywiadu epidemiologicznego. Odmowa wypełnienia ankiety lub stwierdzenie któregokolwiek z kryteriów, podejrzenie kontaktu lub zakażenia spowoduje brak możliwości przyjęcia do Szpitala w tym dniu.
  • Pacjenci przed przeprowadzeniem zabiegu operacyjnego mogą zostać poddani testom na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, jeżeli zaistnieją wskazania do wykonania takiego badania. Osoby z dodatnim wynikiem testu mogą nie zostać zakwalifikowani do zabiegu oraz mogą zostać skierowane do szpitala zakaźnego lub do odbycia kwarantanny domowej, w uzgodnieniu z SANEPIDEM.
  • Pacjenci zgłaszający się do Szpitala na zabiegi planowe proszeni są o ograniczenie ilości zabieranych ze sobą rzeczy osobistych.
  • Wszystkie osoby przebywające w budynkach Szpitala (za wyjątkiem przebywania na swojej sali chorych) muszą nosić maseczkę zakrywającą usta i nos.
  • Konieczne jest zachowanie szczególnych środków związanych z utrzymywaniem higieny rąk – częste ich mycie oraz dezynfekcja. Dozowniki z płynem dezynfekującym dostępne są przy każdych drzwiach wejściowych do budynków, na oddziałach szpitalnych oraz na salach chorych.
  • Pacjenci proszeni są o samodzielne opuszczanie sal chorych jedynie w sytuacjach koniecznych, takich jak udanie się na zabiegi, badania i konsultacje lekarskie czy skorzystanie z łazienki lub toalety. W szczególności niezbędne jest przestrzeganie bezwzględnego zakazu przechodzenia na inne oddziały szpitalne lub inne sale chorych.
  • Zalecane jest unikanie kontaktów z innymi pacjentami oraz utrzymanie minimum 2 metrowego dystansu w kontaktach z innymi osobami.
  • W Szpitalu do odwołania obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych – dotyczy to również spotkań na zewnątrz budynków Szpitala, w parku itp.

Informujemy jednocześnie, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz pracownikom, konsultacje, zabiegi oraz inne świadczenia zdrowotne realizowane są przez personel Szpitala z zastosowaniem dodatkowych środków ochrony osobistej, tj. specjalistycznych maseczek, fartuchów ochronnych, przyłbic oraz dodatkowych rękawiczek jednorazowych.

Z uwagi na stosowane procedury bezpieczeństwa czas oczekiwania na świadczenie (konsultacji, badań, zabiegów itp.) oraz czas jego realizacji może zostać wydłużony.

Zastosowane środki oraz procedury bezpieczeństwa podyktowane są troską o wspólne bezpieczeństwo, jednakże nie eliminują całkowicie ryzyka zarażenia się wirusem SARS-CoV-2, związanego z realizacją świadczenia zdrowotnego w warunkach stanu epidemii.

W związku z tym, że wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, prosimy Państwa o stosowanie się do wszelkich zaleceń personelu Szpitala oraz o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.