Zaznacz stronę

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz komunikatem NFZ, w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami,

Szpital Murcki Sp. z o.o ogranicza planowe przyjęcia, zabiegi i wizyty zarówno w oddziałach, jak i w poradniach.

Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w Szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

W przypadku poradni lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ oraz poradni specjalistycznych możliwe jest uzyskanie świadczeń w postaci teleporad.

Teleporady medyczne:

ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych, rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna, skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

 Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:

  • zalecenia

  • e-zwolnienie

  • e-receptę

  • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Dzięki teleporadom pacjenci z podejrzeniem koronawirusa nie muszą przychodzić do przychodni. Mogą skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką telefonicznie, bez wychodzenia z domu.

Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

W celu uzyskania teleporady zadzwoń:

  • poradnia POZ – 32 258 60 74 (numer bezpośredni), 32 255 61 30 wew. 290 i 341

  • poradni chirurgiczna – 32 258 60 74 (numer bezpośredni), 32 255 61 30 wew. 290 i 341

  • poradnia ortopedyczna – 32 255 61 62 wew. 224 i 255

  • poradnia reumatologiczna – 32 255 61 62 wew. 224 i 255

Pacjentów mających skierowania do Szpitala (w tym również na rehabilitację neurologiczną lub kardiologiczną) na planowe leczenie, rehabilitację, zabieg lub diagnostykę oraz pacjentów mających skierowanie do poradni specjalistycznych prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia możliwego terminu przyjęcia.

PROSIMY NIE PRZYCHODIĆ W TEJ SPRAWIE OSOBIŚCIE!

Zawieszony jest również obowiązek dostarczenia skierowania w ciągu 14 dni od daty ustalenia terminu. Oryginał takiego skierowania pacjent powinien dostarczyć w ciągu 21 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, nie później jednak niż w dniu wykonywania świadczenia, na które zostało ono wystawione.

Pacjenci mający umówione terminy wizyt w Poradniach Specjalistycznych w okresie do 31.03.2020 r. proszeni są o kontakt telefoniczny pod podanymi wyżej numerami telefonów w celu uzyskania teleporady lub przełożenia terminu wizyty.

Pacjenci w POZ proszeni są o kontakt telefoniczny w celu uzyskania teleporady lub ustalenia dokładnej godziny wizyty.

Pacjentów przychodzących na umówione uprzednio telefonicznie wizyty prosimy o bezwzględne przestrzeganie ustalonych godzin wizyt oraz stosowanie się do ograniczeń, komunikatów i zaleceń personelu (nieprzychodzenie do poradni z osobami towarzyszącymi, wchodzenie do poczekalni / podchodzenie do rejestracji pojedynczo, przestrzeganie zakazu odwiedzin itp.).

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Wszelkie wprowadzane ograniczenia mają na celu troskę o zdrowia i bezpieczeństwo nas wszystkich.