All posts by admin

27Gru/18

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na udzielenie zamówień na udzielenie świadczeń zdrowotnych w roku 2019 na pełnienie przez lekarzy dyżurów lekarskich w ramach nocnej i świtecznej opieki zdrowotnej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie w 2019 Szpital Murcki Sp. z o. o. w Katowicach (dalej: „Szpital”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego RejestruCzytaj Dalej…