13Mar/13

Szkolenie personelu

Grupą zawodową szczególnie narażoną na zakażenia w wyniku zranienia ostrym narzędziem są pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze specjalności zabiegowych oraz diagności laboratoryjni. Najczęstsze przypadki stanowią zranienia igłami, wenflonami lub będącymi ich częścią składową mandrynamiCzytaj Dalej…